Salı, Nisan 7, 2020

Entegre Güvenlik Sistemleri

Ana sayfa Milli Savunma Sanayi Entegre Güvenlik Sistemleri
Entegre Güvenlik Sistemleri
error: In artikel 1 van de Auteurswet wordt het auteursrecht als volgt omschreven: «Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.»